Rekurzia alebo aby ste pochopili rekurziu, musíte najprv pochopiť rekurziu

rekurzia

Rýchlo k veci

 • Čo je to rekurzívna funkcia?
  • je to funkcia, ktorá volá samú seba
 • Bude to fungovať? Veď to nikdy neskončí
  • áno, pobeží donekonečna, a preto potrebuje mať rekurzívna funkcia podmienku, pri ktorej sa prestane volať

Ako si to predstaviť?

Predstavte si, že ste v kine. Všetci sú už usadení a rad je taký dlhý, že na jeho koniec nedovidíte. Ako zistíte na akom mieste sedíte?

Jeden zo spôsobov je, spýtať sa prisediaceho na akom mieste sedí on a potom len prirátať svoje miesto. Čo ak ale ani on nevie na akom mieste sedí? Spraví presne to isté čo my. Spýta sa prisediaceho, pripočíta svoje miesto a potom nám povie odpoveď. Takto môžu pokračovať až kým sa nenájde niekto, kto si je svojím miestom istý. Napríklad divák na začiatku radu, keďže on si svoje miesto poľahky odpočíta.

V tomto priklade by funkcia bola, zisťovanie miesta. Prestala volat pri cloveku na konci radu.

Príklady v programovaní

Faktoriál

Faktoriál čísla n je súčin všetkých celých čísel od 1 po n. Napriklad faktoriál 5 je 1 * 2 * 3 * 4 * 5. Funkcia na výpočet faktoriálu cisla n by mohla vyzerať nasledovne:

funkcia faktorial(n):
  if n <= 1 {
    return 1
  }
  else {
    return n * faktorial(n - 1)
  }

Prehľadávanie pričinkov

Chceme spočítať všetky súbory v priečinku a jeho podpriečinkoch. Štruktúra priečinkov je:

priečinok
├── podpriečinok1
│   ├── priecinok3
│   ├── súbor2.txt
│   └── súbor3.txt
├── podpriečinok2
│   └── súbor4.txt
├── súbor1.txt
└── súbor2.txt

Program:

funkcia spocitaj_subory(priecinok) {
  n = 0
  for polozka in priecinok {
    if polozka je súbor {
      n++
    }
    if polozka je priecinok {
      n += spocitaj_subory(priecinok)
    }
  }
  return n
}

Počítanie výskytu

V premennej mame string. Radi by sme spocitali, kolko krat sa v nom nachadza znak X.

funkcia rataj_x(string) {
  n = 0
  if prvy znak stringu == X {
    n += 1
  }
  n += rataj_x(string minus prvy znak)
  return n
}

Kontrola palindrómu

Palindróm je taký reťazec, ktorý sa číta rovnako zprava doľava aj zľava doprava

funkcia je_palindrom(retazec) {
  if dlzka retazca <= 1 {
    return ano
  }
  if retacez[posledny znak] == retacez[prvy znak] {
    odrezem prvy a posledny znak z retazca
    if je_palindrom(orezany retazec) {
      return ano
    }
  }
  return nie
}

Úlohy

Využite rekurziu v následujúcich príkladoch:

Ako to funguje pod kapotou nájdete v ksp kuchárke